Tetőtépítek logo

Adatkezelési tájékoztató

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. a tetotepitek.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

Hatályos: 2018.05.25-től

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Terrán Kft. (székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.; Cg. 02-09-064553; a továbbiakban:„Terrán Kft.”)tetotepitek.hu webcímen elérhető szolgáltatásaival (kapcsolatfelvétel) összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

A Terrán Kft.-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Terrán Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Terrán Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.

A honlap böngészése természetesen nem kötött a személyes adatok megadásához.

2. Kik vagyunk?

Adatkezelő neve: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Cégjegyzékszáma: 02-09-064553
e-mail: EncodedSuccessfully Encoded
telefonszám: +36 69 569 950
A Terrán Kft.-nél alapos mérlegelést követően adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed a tetotepitek.hu weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”).

4. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

4.1 Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja:Amennyiben Ön a tetotepitek.hu oldalon garanciáinkkal, kivitelezéssel, termékeinkkel, rendeléssel, tetőrendszer kiegészítőkkel vagy bármely egyéb információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: Az érdeklődés megválaszolását követő 90 nap.
Adattovábbítás (címzettek): Az űrlapon megadott személyes adatait a weboldal műszaki üzemeletetését végző Y-collective Kft (cím: 7621 Pécs, Kazinczy u 2.) is hozzáférhet adatfeldolgozóként.

4.2 Hírlevél (direkt marketing)

A Terrán Kft. hírlevélben direkt marketing üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot több féle módon lehet adni, például egyes weboldalainkon feliratkozás, szerződéskötési folyamatok, vagy személyes regisztráció során.

Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a hírlevél küldésével kapcsolatban. Erre minden hírlevél alján megküldött linkre kattintással lehetősége van.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).
Az adatkezelés időtartama: A hírleveleket addig küldjük az Ön részére, amíg Ön nem iratkozik le a levelezőlistánkról.
Külföldi adattovábbítás (címzettek): Az e-mail hírlevelek küldéséhez a Terrán Kft. a The Rocket Science Group, LLC (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) által üzemeltetett MailChimp szolgáltatást használhatja.
A The Rocket Science Group részére az Európai Gazdasági Térségen kívülre, az Amerikai Egyesült Államok területére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatainak védelmére szolgáló megfelelő garanciák biztosítása érdekében adatfeldolgozónk a Privacy Shield program tagja. Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

4.3 Remarketing tevékenység

A tetotepitek.hu oldalon megjelenő figyelmeztető ablakban az „Elfogadom” gombra kattintva Ön tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatásai során egy vagy több cookie-t küldjünk számítógépére, amely/amelyek révén az Ön böngészője egyedileg azonosítható lesz.
Ezeket a cookie-kat a Google biztosítja, és azokat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ön számítógépére, ezekben tehát csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk.
Ezen cookie-k felhasználása akként történik, hogy a külső szolgáltatók (a Google) ezen cookie-k segítségével tárolják, ha Ön korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg Önnek a külső szolgáltatók – a Google – partnereinek internetes webhelyein.
Ezen hozzájáruló nyilatkozatát Ön természetesen bármikor jogosult visszavonni, amit a https://adsettings.google.com oldalon tud megtenni.
Fontos tudnia azonban, hogy az ezen személyre szabott hirdetések letiltása nem jelenti azt, hogy az Ön elektronikus eszközén ezt követően nem jelennek majd meg reklámok, csupán azt eredményezi, hogy a reklámok az Ön érdeklődésére, preferenciáira tekintet nélkül fognak megjelenni, vagyis ezentúl olyan hirdetéseket is látni fog majd, amelyek Önt esetleg egyáltalán nem is érdeklik.

Az adatkezelés célja: remarketing tevékenység
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: az Ön URL címe, az Ön által használt keresőszavak, az Ön által nézett termékek
Az adatkezelés időtartama: 2 hónap

4.4 Látogatói szokások kiértékelése és elemzése (Google Analytics)

Annak érdekében, hogy Önt az érdeklődésére számot tartó információkkal láthassuk el, és honlapunkat, valamint szolgáltatásainkat még inkább az Ön igényeire szabhassuk, felhasználói profilalkotás céljából az Ön hozzájárulásával felhasználhatunk bizonyos adatokat az Ön vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek, gyakran látogatott oldalak a honlapon belül, stb.) kapcsolatban, amely tevékenység abból áll, hogy az Ön bizonyos adatai a Google Analytics-ben kerülnek rögzítésre.
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a Terrán Kft-nek, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről a honlapunkon. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a tetotepitek.hu oldal használatával összefüggésben, úgy a Google Analytics cookiet a következő linken tudja kikapcsolni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Az adatkezelés célja: a honlap látogatói szokásainak kiértékelése és elemzése
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: az Ön URL címe
Az adatkezelés időtartama: 2 év (az utolsó látogatástól számítva)

5. Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

A Terrán Kft. az Ön személyes adatai tekintetében profilalkotást a Cookie tájékoztatóban bemutatott eszközök útján végez. Annak érdekében, hogy részletesen megismerhesse a profilozás célját és módszereit kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat.

6. Milyen cookie-kat használunk?

A tetotepitek.hu oldal cookie-kat használ, annak érdekében, hogy a honlapot Ön könnyebben és hatékonyabban tudja használni.

Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

7. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Terrán Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Terrán Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik, vagy közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történik (lsd. a fenti 4.4 pont);
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7.7 pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

7.1 Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el, Közös adatkezelés (vásárlás) esetén pedig az Önnel kapcsolatban álló Partnerhez is fordulhat (ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Partner által adott adatkezelési tájékoztató tartalmaz). A Terrán Kft. vagy a Partner a kérelmet az annak beérkezésétől számított legrövidebb idő, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja, és a döntésről Önt írásban vagy – amennyiben Ön a kérelmét e-mailben küldte meg a Partner vagy a Terrán Kft. részére – e-mailben értesíti.
Amennyiben Ön nem ért egyet a Terrán Kft. vagy a Partner válaszával vagy intézkedésével, úgy a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

7.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Terrán Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

7.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Terrán Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Terrán Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
d) ha a személyes adatokat a Terrán Kft. jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
A személyes adatot a Terrán Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

7.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Terrán Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Terrán Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Terrán Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

8. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön nem ért egyet a Terrán Kft. vagy a Partner válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

9. Mit jelentenek a Tájékoztatóban használt egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

9.1 Legfontosabb fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Terrán Kft.) nevében személyes adatokat kezel;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Terrán Kft.);

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. a webshop fiókhoz történt jogosulatlan hozzáférés);

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„remarketing tevékenység”: a remarketing segítségével az adott weboldal tulajdonosa kapcsolatot létesíthet azokkal a személyekkel, akik korábban interakcióba léptek a webhelyével. Stratégiai pozícióba helyezheti hirdetéseit ezen közönség esetében, amikor böngésznek a Google rendszerében vagy partnerwebhelyein, így a remarketing elősegíti a márkaismertség növelését, vagy vásárlás végrehajtására emlékezteti ezen közönséget.

9.2 A Terrán Kft. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Terrán Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

  • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
  • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
  • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Terrán Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
  • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
  • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

10. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Terrán Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Terrán Kft. a frissített változatot közzéteszi, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról a Terrán Kft. emellett mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Adatkezelési tájékoztató letöltése ITT.

dekorációs kép egy emberről dekorációs kép egy emberről
Érdeklődés